◄ Torna indietro

1937 – Il Fascino del Paesaggio Italiano – Mostra contemporanea del paesaggio italiano

Czar Włoskiego Pejzażu

« Na tym kawałku ziemi Bóg położył dłonie. »
Marja Konopnicka. Noc.

Wystawa Współczesna Włoskiego Pejzażu

Wystawa zorganizowana przez włoskie Ministerstwo Kultury Ludowej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Wychowania Narodowego.

Il Fascino Del Paesaggio Italiano.

« Su questo pezzo di terra Dio pose le sue mani. »
Marja Konopnicka. Noc.

Mostra Contemporanea del Paesaggio Italiano

Mostra organizzata dal Ministero della Cultura Popolare in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Pubblica Istruzione

 

15,00